• Security information
  & Event management

  Event management / Security monitoring
  Chi tiết
 • Incident response

  Digital forensic / Malware analysis
  Chi tiết
 • Security consulting
  & assessment services

  Compliance Audit / Pennetration testing / Security training
  Chi tiết
VIETSIFO

Giải pháp Bảo mật toàn diện cho các tổ chức/doanh nghiệp

Trong một thế giới số với các nguy cơ tấn công mạng ngày càng gia tăng về cả chất lượng lẫn số lượng, những giải pháp về phòng thủ như Firewall, IDS/IPS, AntiVirus,... đã không còn đủ để bảo vệ các tổ chức/doanh nghiệp. Với việc hợp tác với các đối tác lớn trên thế giới, VIETSIFO cung cấp các dịch vụ toàn diện đáp ứng các tiêu chuẩn thế giới nhằm giải quyết các thách thức hiện nay:

Giám sát và quản lý các sự kiện bảo mật SIEM

Với các tấn công APT, khai thác sử dụng các 0day, vượt qua các giải pháp phòng thủ thì SIEM là giải pháp quan trọng không thể thiếu để phát hiện và phàn hồi trước các tấn công, cũng như phục vụ quá trình điều tra số.

Incident Response - Phản ứng sự cố

Quá trình xử lý sự cố được thực hiện bởi đội ngũ nhân sự chất lượng cao, nhiều kinh nghiệm trong điều tra số, phân tích dữ liệu và truy vết. Quy trình xử lý tuần thủ theo các tiêu chuẩn về IR trên thế giới.

OT Security - Xu hướng của thế giới

VIETSIFO xây dựng đội ngũ nghiên cứu về OT Security, hợp tác với các đối tác nước ngoài cung cấp giải pháp nhằm giám sát và bảo vệ trong mạng điều khiển tự động SCADA (OT Network)

Tư vấn và Đánh giá bảo mật

Security training
Compliance Audit
VA/PT
Threat Intelligence


Đối tác

Scroll to top